top of page

Rešitve prodajno-razstavnih prostorov

Oblikovanje vseh vrst pohištvenih elementov za predstavitev produktov v razstavnih salonih in prodajalnah.

avtor: Sergej Mostnar u.d.i.a.

Sejemske rešitve

Projektiranje in oblikovanje rešitev sejemskih prostorov. Oblikovanje in priprava za tisk.

avtor: Sergej Mostnar u.d.i.a.