top of page

Urologija

naročnik: javni

neto površina: 132 m2

vrsta gradnje: vzdrževalno investicijska dela

lokacija: osrednjeslovenska

leto projektiranja 2024

leto izvedbe: 2024

arhitektura: Sergej Mostnar u.d.i.a.

vizualizacija: Sergej Mostnar

Sprememba namembnosti prostorov, preoblikovanje prostorov in umestitev urološke ordionacije z vsemi potrebnimi servisnimi prostori.

Grad Mokrice

naročnik: javni

neto površina: 350 m2

vrsta gradnje: prenova hotelskih sob

lokacija: Jesenice na Dolenjskem

leto projektiranja 2022

leto izvedbe: 2022

arhitektura: k2o arhitekti

Ana Križaj u.d.i.a. in

Sebastjan Oblak abs. arh.

vizualizacija: Sergej Mostnar